Videos

>> watch more videos here

Minister's Message Minister's Message

News News

የወረዳ የትሥሥር መረብን (Woreda Net) አቅም ለማሻሻል እየተሰራ ነው፡፡

የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር እና የኢትዮ ቴሌኮም በወረዳ የትሥሥር መረብ (Woreda Net) የሚሰጠውን አገልግሎት የበለጠ ለማሳለጥ የሚያስችሉ ስራዎችን እየሰሩ ነው።

በባህር ዳር ከተማ የተገነባው የሳይንስ ካፌ ተመረቀ።

የሳይንስ ካፌ የወጣቶችን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ግንዛቤ ለመቅረጽ ፣የሳይንስ ቴክኖሎጅና ኢኖቬሽን ባህልን ለማሳደግ፣አዳዲስ የፈጠራ ሀሳቦች ለማፍልቅና ለችግሮች ሳይንሳዊ መፍትሄን ለማፈላለግ የሚያግዙ ለውይይት ክፍት የሆኑ ማዕከላት ናቸው።

​የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ለኢትዮጵያ የልብ ህሙማን መርጃ ማዕከል የዘረጋውን ዘመናዊ የህክምና አስተዳደር ስርዓት አስመርቆ አስረከበ፡፡

ዘመናዊ የህክምና አስተዳደር ስርዓቱ የታካሚዎችን መረጃ ዲጂታይዝ በሆነ መልኩ የሚይዝና የወረቀት ካርድ አሰራርን የሚያስቀር ነው፡፡

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ (ዶ/ር) የ2019 የኖቤል የሰላም ሽልማትን በማሸነፋቸው የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር እንኳን ደስ አለዎት ማለት ይፈልጋል፡፡

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ (ዶ/ር) የ2019 የኖቤል የሰላም ሽልማትን በማሸነፋቸው የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር እንኳን ደስ አለዎት ማለት ይፈልጋል፡፡

 

Service Channels

 

eServices.gov.et

apps.gov.et

data.gov.et

 

Selected Services Selected Services

Selected Resources Selected Resources

Related Links Related Links