News News

​በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ጌታሁን መኩሪያ (ዶ/ር ኢንጂ.) የሚመራ የልዑካን ቡድን በኦስትሪያ ቬይና እየተካሄደ ባለው 63ተኛው የአለም አቀፉ አቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ አመታዊ ስብሰባ ላይ ሀገራችንን ወክሎ በመሳተፍ ላይ ይገኛል፡፡

በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ጌታሁን መኩሪያ (ዶ/ር ኢንጂ.) የሚመራ የልዑካን ቡድን በኦስትሪያ ቬይና እየተካሄደ ባለው 63ተኛው የአለም አቀፉ አቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ አመታዊ ስብሰባ ላይ ሀገራችንን ወክሎ በመሳተፍ ላይ ይገኛል፡፡
የልዑክ ቡድኑ በቆይታው ሀገራችን በዘርፉ ያላትን ወቅታዊ ሁኔታና አቋም የሚያመላክት ንግግር አንደሚያረጉ ይጠበቃል ፡፡
ከዚህ በተጨማሪ ከወቅቱ የአለም አቀፉ አቶሚክ ሀይል ኤጀንሲ ተጠባባቂ ዋና ዳይሬክተር ሚ/ር ኮርኔል ፌሩታ ጋር ምክክር ያደርጋሉ፡፡
ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ የኒውክለር ቴክኖሎጂን ለሰላማዊ ጥቅም ብቻ ለማዋል የተፈራረመቻቸውን ስምምነት ለማጠናከር የወጣውን ተጨማሪ ፕሮቶኮሎች እንደሚፈርሙም ይጠበቃል፡፡

Archive news Archive news