News News

የኮሮና ቫይረስን በሳይንሳዊ ምርምር በተደገፈ የሀገር በቀል እውቀት ከዘመናዊ ሳይንስ ጋር በማቀናጀት ቫይረሱን ለማከም የተሰራው መድሃኒት መሰረታዊ የምርምር ሂደት በማለፍ ተደጋጋሚ የቤተ ሙከራ ሞዴሊንግ ሂደቶችን በስኬት አልፏል፡፡

ምርምሩ የኮሮና ቫይረስ በዓለም ላይ መከሰቱ ከተሰማ ጊዜ ጀምሮ ከተለያዩ በሃገር ውስጥና ከሃገር ውጪ ከሚገኙ ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ጋር በመሆን ሲካሄድ የቆየ ሲሆን ተደጋጋሚ የምርመር ሂደት አልፎ ወደ ምርት እና ቀጣይ የእንስሳት ፍተሻ እና ክሊኒካል ፍተሻ ስራዎች እንዲሸጋገር ተደርጓል።

የኢትዮጵያ ልዩ ተውህቦ እና ተሰጥኦ ማዕከል በ2013 ዓ.ም ወደ ስራ ይገባል።

የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አመራሮች የኢትዮጵያ ልዩ ተውህቦ እና ተሰጥኦ ማዕከል ግንባታ ያለበትን ደረጃ ጎብኝተዋል።

ለፈጠራ ባለሙያዎች በሙሉ

የኢትዮጵያ የፈጠራ ባለሙያዎች ማህበር የኮሮና ቫይረስ (COVID -19) ስርጭትን ለመቆጣጠር እና ለመግታት የሚያግዙ የፈጠራ ስራዎችን በጋራ እንስራ ይላችኋል፡፡ የበለጠ መረጃ በደብዳቤው ላይ በተገለጽት አድራሻዎች የምታገኙ ይሆናል፡፡

የቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ኢንስቲትዩት ከ3 ሚሊየን በላይ ማጣቀሻ መፅሐፍትን ‹‹ኦንላይን›› ማደራጀት ችሏል፡፡

የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር አብርሃም በላይ (ዶ/ር ኢንጂ.) እና የሚኒስቴሩ ከፍተኛ አመራሮች የኢንስቲቲዩቱን የስራ እንቅስቃሴ ተመልክተዋል፡፡ኢኒስቲቲዩቱ የተሽከርካሪ የአስተዳደር ስርዓት፣ የተቋማት የኢሜል መጠቀሚያ፣ የሰራተኞች መታወቂያና ባጅ አስተዳደር ሰርዓት፣ የተቀናጀ የትራንስፖርት አስተዳደር ስርዓት፣ የከፍተኛ ትምህርት አስተዳደር ስርዓት እና ሌሎች ስርዓቶችንና መተግበሪያዎችን መዘርጋቱንና ማበልፀጉን አስታውቋል፡፡

 

Service Channels

 

eServices.gov.et

apps.gov.et

data.gov.et

 

Selected Services Selected Services

Selected Resources Selected Resources

Related Links Related Links